Abdul Rauf Baharuddin

Latar Belakang

Di lahirkan di Melaka pada tahun 1988. Mendapat pendidikan tinggi di Universiti al-Azhar, Kaherah dalam bidang Akidah dan Falsafah di Fakulti Usulddin. Kini sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di samping bertugas sebagai editor Syariah di syarikat Telaga Biru Sdn Bhd. Beliau boleh di hubungi menerusi e-mel raufmpr@gmail.com