Ahmad Hassan Mohd. Nazam

Latar Belakang

AHMAD HASSAN MOHD. NAZAM dilahirkan pada 1974 di Parit Buntar, Perak. Mendapat pendidikan di SMKA al-Mashoor, P.Pinang sebelum ke Nilam Puri, Kelantan. Menyambung pelajaran di Madrasah Khairiah al-Islamiah, P.Pinang. Melanjutkan pelajaran di Universiti al-Azhar, Mesir dalam bidang Syariah dan Undang-undang. Sekarang editor dan penterjemah di sebuah syarikat penerbitan dan aktivis Persatuan Ulama Malaysia. Sedang menyiapkan terjemahan Tafsir al-Munir 30 juzuk karangan Dr. Wahbah al-Zuhaily.