Azmir Bin Alim

Latar Belakang

Dilahirkan di Arau, Perlis pada tahun 1977. Memperolehi Ijazah Sarajan Muda Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Kemudian menyambung pembelajaran dalam peringkat Sajaran di Universiti Malaya dalam bidang Ulum Hadis. Kini beliau berkhidmat di SAM al-Falah sebagai guru subjek Usul al-Din. Penulis merupakan Jurulatih Utama Kebangsaan dan terlibat secara langsung dalam pembinaan Dokumen Standard Kurikulum Dini (DSK) Usul Al-Din. Penulis juga merupakan penulis buku teks Usuluddin Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.