Dr. Abdul Latif Abdul Razak

Latar Belakang

Beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang ilmu wahyu (Islamic Revealed Knowlegde) dengan pengkhususan dalam ilmu fiqaah dan usul fidh, disamping minor dalam ilmu psikologi. Selepas tamat ijazah pertama, beliau ditawarkan bertugas sebagai pegawai penyelidik di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC). Sewaktu bertugas, beliau telah menyambung pengajian di peringkat sarjana dan kemudiannya doktor falsafah di ISTAC dalam bidang tamadun Islam dengan pengkhususan dalam bidang psikologi.

Buku-buku DR. ABDUL LATIF ABDUL RAZAK