Dr. Abdul Wahab Md. Salleh

Latar Belakang

Dilahirkan pada tahun  1974 di negeri Kedag Darul Aman. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Guar Cempedak, Teloi Kanan, Kuala Ketil, dan kemudia menyambung pelajarannya bagi peringkat menengah di Madrasah Misbahul Falah, Banggul Berangan, yang terletak di Baling, Kedah. Beliau kemudian mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Darul Uloom Deobond, U.P India dan Universiti al-Azhar, Kaherah, Mesir dalam bidang Syariah. Beliau turut menyambung pelajarannya dalam Tafsir dan 'Ulum al-Quran di peringkat ijazah tinggi dan Doktor Falsafah (PhD), juga di universiti yang sama. Beliau berhasrat untuk menjadi oendidik kemudiannya telah memohon untuk mengikuti program Diploma pendidikan di Universiti 'Ains Shams, Kaherah, Mesir. Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 1979 sehingga 2007 dan kini beliau melua menceburkan diridalam bidang penulisan bercorak Islam.