Dr. Mohd Azhar Abdullah

Latar Belakang

DR. MOHD. AZHAR. BIN ABDULLAH. Memperoleh Phd dan Ma Syariah (Undang-undang) di Universiti Malaya serta BA Syariah Di Universiti Al-Azhar , Mesir. Beliau memiliki tiga latar belakang bidang pengajian iaitu bidang akademik , pondok dan pengajian tinggi islam. Kepakaran beliau dalam bidang fiqh , sirah, siasah Syar’iyyah dan undang-undang jenayah syariah.Beliau aktif menulis buku agama dan memberi kuliah, ceramah dan motivasi di dalam dan luar Negara. Beliau juga mengasaskan pondok al-Qamariah di Tanah Merah, Kelantan. Kini bertugas di Kolej Islam Antara Bangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Putri, Kota Baru Sebagai Timbalan Ketua Eksekutif (HEP).