Dr. Noor Hisham Md. Nawi

Latar Belakang

Merupakan seorang pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI) Universiti Malaysia Kelantan. Menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang Wahyu dan Warisan Islam di UIAM, ijazah sarjana dalam bidang Psikologi (Kaunseling) dan ijazah kedoktoran falsafah dalam bidang Pendidikan (Pembangunan Kurikulum) di UKM.Bidang kepakaran beliau ialah Pembangunan Kurikulum dan Pendidikan Bersepadu