Fuziana Binti Ali

Latar Belakang

Merupakan lulusan Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Inggeris dan Pendidikan,University of Essex, United Kingdom juga mempunyai Sarjana TESL, UKM Bangi Selangor (Thesis “English Language Learning Strategies of the Gifted Students”). Beliau juga adalah seorang Fasilitator atau Jurulatih Utama. Beliau juga mahir dalam penulisan Kajian, kajian tindakan, penulisan journal, penulisan modul dan penulisan buku