Khafizatunnisa’ Jaapar

Latar Belakang

Merupakan anak kelahiran Johor Bahru, Johor. Dilahirkan pada 20 Jun 1980. Beliau berkelulusan Diploma Pengajian Islam Usuluddin (Akidah & Falsafah) dari KUSZA, memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab (Hadis & Ulum Hadis) dari Universiti Al-Azhar, Mesir serta Ijazah Sarjana Pengajian Ilmu Wahyu dan Ketamadunan Islam (Al-Quran & Sunah) dari Universiti Islam Antarabangsa. Beliau yang kini bertugas sebagai pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM (Perak), boleh dihubungi di alamat emel hafiza-nisa@yahoo.com

Buku-buku Khafizatunnisa’ Jaapar