Maulana A Syeikh Daud Bin Abdullah Al Fathani

Latar Belakang

Nama sebenar ialah Al-Alim al-Allamah al-Arif ar-Rabbani Syiekh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris al-Fatani. Dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Menerima pelajaran asas di Patani selama 5 tahun dan kemudian di Aceh dua tahun. Menuntut ilmu di Makkah selama 30 tahun dan di Madinah 5 tahun. Kitab tulisannya yang terkenal bertajuk, Bughyatuth Thullab. Wafat pada sekitar tahun 1847M dan dimakamkan di Taif.