Mohamad Zulkifli Abd. Rahman

Latar Belakang

Dilahirkan pada 23 November 1993 di Kuala Terengganu. Mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga dan sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malek (SHAMS), Terengganu. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Yarmouk, Jordan dalam bidang al-Fiqh dan Usul al-Fiqh. Kini beliau merupakan mahasiswa ijazah sarjan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak dalam bidang usul al-Fiqh.

Buku-buku Mohamad Zulkifli Abd. Rahman