Mohd. Khafidz Soroni

Latar Belakang

MOHD.KHAFIDZ BIN SORONI @ HJ. AHMAD MUGHNI. Dilahirkan pada 1 Oktober 1974 dan berasal dari Selangor. Lulusan Sarjana Muda Usuluddin (al-Hadith wa Ulumuh) dari Universiti al-Azhar (1998) dan MA Usuluddin al-Quran dan al-Hadith) dari UM (2008). Pernah menjawat jawatan Pengarah Institut Kajian Hadis (INHAD), KUIS (2012-2014) dan Felo Dalaman Institut Kajian Hadi (INHAD), KUIS (2015-kini). Aktif menulis buku-buku ilmiah dan kolumnis majalah. Kini bertugas sebagai Pensyarah Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS dalam pengkhususan bidang hadis dan ilmu hadis.