Mohd Lokman Mohd Salleh

Latar Belakang

Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif Teknologi (Mekanikal) UniKL Malaysian Spanish Institute (MSI). Pernah juga terlibat dengan beberapa karya seperti 40 Hadith Sahih Kisah Ghaib dan Ajaib pada tahun 2018 dan Antologi Cerpen Kelantan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 beliau pernah menyiarkan sebuah karya di akhbar Berita Harian dengan judul Tafahum. Kini beliau bertugas sebagai Guru Matematik di SRA Al-Amin Bangi.