Nor Hazleen Binti Abdul Jalil

Latar Belakang

Beliau mendapat pendidikan dalam Diploma Pendidikan Teaching Arabic Second Language (TASL) di KUIS. Kemudian, beliau juga memperoleh Diploma Usuluddin dan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Beliau merupakan salah seorang Jurulatih Utama bagi mata pelajaran Usuluddin. Kini, beliau berkhidmat sebagai guru dan mengajar di SAM Muhammadiah Pekan Sabak.