Nur Khairunnisa Iskandar

Latar Belakang

Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Singapura dan mendapat pendidikan awal selama 10 tahun di Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. Seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang Usuluddin di Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor dan seterusnya di Universiti al-Azhar, Mesir pada peringkat Ijazah dalam bidang Tafsir Wa Ulumuh. Beliau berpengalaman mengajar kelas-kelas fardu ain dan bahasa Arab di Singapura. Kini giat mengendalikan syarikatnya sendiri dalam penghasilan produk "bermain sambil belajar" bercirikan Islamik, Abounur Kids.