Nuriah Abd. Halim

Latar Belakang

Kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Binjai Kertas. Mendapat Dilpoma Pendidikan di Maktab Perguruan Seri kota pada tahun 1986 dalam bidang Pengajian Melayu dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah Dengan Kepujian di Universiti Utara Malaysia dalam bidang pengkhususan Bahasa Melayu pada tahun 2004. Beliau juga pernah menjawat beberapa jawatan di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang Bahasa Melayu pada sekitar tahun 1998 hingga kini.