Prof. Dr. Syeikh Ali Muhyiddin Al Qarah Daghi

Latar Belakang

Beliau berasal daripada keluarga berilmu yang nasab keturunanya daripada Sayidina al-Husain.

Beliau dilahirkan pada tahun 1949 di bandar al-Qarah Daghi, Kurdistan, Iraq. Beliau Bergelar Profesor

pada tahun 1995. Kebnayakkan ulama semasa mengakui dan mengagumi kepakaran beliau dalam

bidang fiqh. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas, teliti dan menguasai fiqh muamalat dan

ekonomi Islam.

Buku-buku PROF. DR. SYEIKH ALI MUHYIDDIN AL-QARAH DAGHI