Prof. Madya Dr. Hj. Abd Rauf Bin Tan Sri Dato' Hj. Hassan Azhari

Latar Belakang

Dilahirkan di Klang Selangor pada tahun 1971. Melanjutkan pelajaran di Universiti al-Azhar dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Seterusnya, beliau menyambung pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Bahsa Arab di Universiti Malaya. Kini, beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia.