Puan Rohaya Md.Zain

Latar Belakang

Beliau mendapatkan pendidikan awal di SK Kg Laut (1976-1981) dan kemudian memasuki SMK Kg. Laut (1982-1986). Melanjutkan pengajian di UPM dalam jurusan Bimbingan dan Kaunseling (1989-1993). Pernah berkhidmat di SMK Cochrane, Kuala Lumpur, SMK Sungai Besi sebagai Guru Kaunseling (1994-1995). Pada tahun 2004-2006, beliau telah mengikuti kursus kepengetuaan dan dianugerahi Sarjana Kepengetuaan. Berkhidmat di SMK LKTP Palong Timur sebagai pengetua (Disember 2014-15 Ogos 2016). Kini beliau ialah pengetua di SMK Seri Jementah, Segamat. Pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003, 2009 dan 2016.