Rohaya Md. Zain

Latar Belakang

Mendapat pendidikan awal rendah di SK Kg. Laut dan sekolah menengah di SMK Laut pada sekitar tahun 1976 hingga 1986. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Matrikulasi Sains di UPM pada tahun 1987 hingga 1988 dalam jurusan Bimbingan dan Kaunseling. Beliau juda pernah nemjadi Guru Kaunseling di Beberapa buah sekolah pada sekitar tahun 1993 hingga 2008. Selepas itu, beliau mengikuti Kursus Kepengetuaan dan di anugerahi Sarjana Kepengetuaan. Kini beliau bertugas sebagai penegtua di SMK Seri Jementah, Segamat.