Siti Nurzulaikha Binti Adam

Latar Belakang

Siti Nurzulaikha Binti Adam dilahirkan pada 4 Mei 1991 di Hospital Besar Kuala Terengganu, namun membesar dan menetap di Kuantan, Pahang. Merupakan lulusan Universiti Malaya dalam bidang Pengajian Melayu dan masih baru dalam dunia penulisan dengan keazaman yang tinggi untuk menghasilkan karya-karya berbentuk inspirasi. Cerpennya pernah tersiar dalam Pelita Bahasa dan sajaknya pernah disiarkan dalam majalah Gen-Q terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd.. Penulis aktif memasuki pertandingan mendeklamasikan puisi dan menulis puisipuisi untuk dipertandingkan.

Buku-buku Siti Nurzulaikha Binti Adam