The Japan Foundation

Latar Belakang

Yayasan Jepun Kuala Lumpur (JFKL) menggalakkan pertukaran budaya antara Jepun dan Malaysia. Ia termasuk perpustakaan yang terbuka kepada semua orang dan menawarkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa Inggeris, Jepun dan Melayu, serta jabatan bahasa Jepun untuk latihan bahasa Jepun. JFKL juga kerap menganjurkan pameran kebudayaan Jepun untuk orang ramai.