Ustaz Mohamad Wahid

Latar Belakang

Mohd Wahid Abd Hanif dilahirkan pada 7 April 1980. berkelulusan BA (Hons) Usuluddin (Akidah dan Falsafah) Universiti al- Azhar, Mesir. Aktif dalam penulisan buku dan majalah. Kini beliau berkhidmat di Telaga Biru Sdn. Bhd. sebagai editor syariah.