Zulkifli Bin Jamil

Latar Belakang

Dilahirkan pada 27 Julai 1975 di Parit 12 Sg. Nibong Sekinchan Selangor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sg. Nibung Sekinchan Selangor. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Fakulti Usuluddin Jabatan Hadis pada 2001. Kini beliau berkhidmat di SAM Jeram Bt 20 Jeram Kuala Selangor sebagai guru subjek Usul al-Din dan Manahij Ulum KBD. Terlibat secara langsung dalam pembinaan Dokumen Standard Kurikulum Dini (DSK) Usul Al-Din.