101 Doa Para Nabi & Rasul Dalam Al Quran: Khasiat & Kaifiat Beramal (Kulit Keras)

ISBN

978-983-4070-91-5

Kod Buku

TBBK 1027

Tarikh Terbit

Nov, 2006

Jumlah Muka Surat

1256

Sinopsis

Firman Allah SWT dalam surah Fathir ayat 15, maksudnya: "Wahai sekalian manusia, kamu semua mengharapkan kepada Allah, sedangkan Allh SWT itu maha Kaya (dari meminta kepada kamu)". 

Setiap kita pasti mengharapkan kasih sayang Allh SWT untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau mengelak sesuatu keburukan. Sebenarnya kualiti doa itu dipengaruhi oleh kaedah doa itu sendiri, kesungguhan, serta keihklasan orang yang mengucapkannya

Seseuatu doa akan dimustajabkan Allah apabila menepati waktunyam adanya dan tentunya jika dia berpandukan kepada munajat para nab, rasul dan golongan salihin sebelum kita. Justeru himpunan doa dan munajat dari al-Quran ini merupakan satu usaha memberikan kepada para Muslimin dan Muslimat kefahaman tentang doa-doa yang Allah SWT ajar kepada kita untuk mengucapkannya dalam setiap situasi yang dihadapi.

Mudah-mudahan kelahiran buku ini menjadi catalyst mengajak kaum Muslimin Muslimat kembali kepada al-Quran di samping al-Sunnah dalam pendekatan doa yang sebenarnya harus dipilih sebagai usaha mencari penyelesaian kepada setiap masalah yang berlaku.

 

Kelebihan 1

Setiap doa akan disandarkan kepada keterangan berkaitan latar belakang ayat dan kelebihan beramal dengan ayat-ayat tersebut

Kelebihan 2

Sumber-sumber daripada kitab-kitab tafsir terkemuka karangan salaf dan jhalaf seperti tafsir Ibn Kathirm Al-Durrul Manthur, Al-Qurtubi, Adwa'ul Bayan, Fi Zilalil Quran, Al-Baidhawi, Al-Fakhrurrazi, Ibn Abi Hatim dan Al-Tabari.