Al Lughah Al Arabiah Al Mu’asirah Tingkatan 1 – Latih Tubi
Akan Datang

ISBN

978-967-388-460-5

Kod Buku

TBBS 1115

Tarikh Terbit

Oct, 2019

Jumlah Muka Surat

72

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-

• Disusun mengikut item peperiksaan sebenar mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu’asirah Tingkatan 1.

• Merangkumi kesemua tajuk dalam mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu’asirah Tingkatan 1.

• Membantu murid membuat latih tubi dalam persediaan menduduki PT3.

• Mengandungi pelbagai bentuk soalan yang mudah dan ringkas.

• Mempunyai 2 Set Soalan Klon bagi membantu memudahkan murid untuk mengulang kaji.