ISBN

978-967-388-503-9

Kod Buku

TBBS 1132

Tarikh Terbit

Dec, 2019

Jumlah Muka Surat

88

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-

  • Mengandungi sistem tulisan Arab lengkap yang dapat membantu murid mengenal dan menyalin semula huruf dengan mudah.
  • Membantu murid Tahun 1 untuk mengenal bentuk huruf dan sistem ejaan Arab di samping dapat membimbing murid membaca dan menulis dalam Bahasa Arab.
  • Mengandungi empat unit soalan latihan yang merangkumi pengenalan huruf, penulisan pernomboran Arab, ucapan selamat dan perangkaian huruf bagi memudahkan murid mempelajari Bahasa Arab dengan pantas.
  • Disertakan dengan grafik yang menarik bagi meningkatkan kefahaman murid untuk membuat latihan Bahasa Arab.
  • Dilengkapi panduan menulis setiap huruf Arab yang betul bagi membantu murid menyalin semula dan mengingat sesuatu huruf dengan mudah.
  • Kepelbagaian soalan latihan yang mudah difahami dapat membantu meningkatkan penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan murid Tahun 1.
  • Sesuai dijadikan bahan latih tubi dan rujukan murid Tahun 1 untuk mempelajari Bahasa Arab dengan pantas dan berkesan.