ISBN

978-967-388-504-6

Kod Buku

TBBS 1133

Tarikh Terbit

Dec, 2019

Jumlah Muka Surat

80

Sinopsis

      MILIKI BUKU INI KERANA:-

  • Menepati sukatan DSKP Bahasa Arab KSSR SK.
  • Disusun oleh guru mata pelajaran Bahasa Arab yang berpengalaman.
  • Merangkumi keseluruhan tajuk/tema yang ada dalam DSKP Bahasa Arab Tahun 2 (Semakan 2017).
  • Buku ini mengandungi 5 tajuk yang mana tajuk nombor diasingkan dan dijadikan satu tajuk khas.
  • Menitikberatkan kepada keupayaan murid untuk mengecam, membezakan, membentuk huruf hijaiyyah, sukukata, kalimah dan ayat mudah di samping menekankan pemahaman kepada setiap makna kalimah.
  • Ilustrasi dan grafik yang menarik membantu murid memahami dan menguasai setiap tajuk atau tema.
  • Membantu murid untuk menguasai dan memahami setiap tajuk bermula dari huruf hijaiyyah tunggal, sukukata, kalimah sehingga mengenal ayat mudah.
  • Latihan yang dibina berkonsepkan KBAT yang sesuai untuk murid pelbagai aras.
  • Latihan yang dibina boleh juga digunapakai untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan yang menepati konsep PAK21.