ISBN

978-967-388-437-7

Kod Buku

TBBS 1100

Tarikh Terbit

Feb, 2019

Jumlah Muka Surat

56

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-
• Disusun oleh guru bahasa Malaysia berpengalaman.
• Menepati sukatan DSKP Bahasa Malaysia tahun 4.
• Merangkumi keseluruhan tajuk tahun 4 Bahasa Malaysia.
• Meliputi pelbagai aras soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
• Berpandukan buku teks Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kementerian Pendidikan Malaysia.
• Skema jawapan lengkap, ringkas dan padat.
• Soalan aras KBAT yang lebih holistik berbentuk teks, jadual, poster, bahan grafik, statistik dan pelbagai lagi.
• Melatih murid bersedia dengan efektif dan sistematik serta lebih yakin menjawab soalan peperiksaan.
• Terkini dan lebih berfokus.