ISBN

978-967-388-202-1

Kod Buku

TBBK 1333

Tarikh Terbit

Aug, 2015

Jumlah Muka Surat

276

Sinopsis

“Benteng Iman” merupakan sebuah buku kompilasi artikel terbaik karangan penulis dalam majalah Al-Ustaz. Buku ini menjawab beberapa persoalan akidah semasa yang timbul dalam masyarakat Islam di negara kita. Kedudukan akidah dalam Islam merupakan asas penting kepada pembinaan sahsiah Islamiah pada diri seseorang. Menerusi buku ini, penulis telah merungkai dan meletakkan garis panduan bagi umat Islam mengenai keimanan seseorang tersebut.

Kelebihan 1

Menampilkan pendekatan yang lebih ilmiah dan mudah difahami bagi memberi kefahaman yang mendalam tentang persoalan akidah dalam kalangan umat Islam.

Kelebihan 2

Menjawab segala persoalan yang biasanya berkait dengan sosiokehidupan masyarakat Malaysia khususnya mengenai akidah.

Kelebihan 3

Menyentuh kepelbagaian isu serta menyediakan fakta-fakta ilmiah mengenai aliran pemikiran yang berkembang pada zaman kini seperti Syiah, Ahbash, Wahabi dan sebagainya serta menjelaskan gerakan ini secara mendalam.

Kelebihan 4

Panduan kepada setiap Muslim untuk memantapkan lagi akidah yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah bersumberkan al-Quran dan al-Sunah.

Promo