ISBN

978-967-388-269-4

Kod Buku

TBBS 1023

Tarikh Terbit

Jan, 2017

Jumlah Muka Surat

104

Sinopsis

Buku rujukan istimewa Bahasa Melayu Penulisan ini merupakan SIRI BIMBINGAN PANTAS UPSR yang disusun mengikut sukatan pelajaran terkini supaya murid-murid dapat menguasai serta memahami kaedah-kaedah dan teknik-teknik penulisan yang betul. Murid-murid akan dibimbing dalam setiap aspek penulisan karangan melalui sisipan nota yang praktikal dan mudah difahami.

Kelebihan 1

Cara-cara menulis karangan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan menepati kehendak soalan.

Kelebihan 2

Cara menulis karangan yang betul serta menggunakan sistem bahasa yang tepat serta mudah difahami.

Kelebihan 3

Merangsang minda murid-murid mengemukakan idea yang bernas serta membantu murid-murid untuk skor A dalam Bahasa Melayu Penulisan.