ISBN

978-967-388-303-5

Kod Buku

TBBS 1027

Tarikh Terbit

May, 2017

Jumlah Muka Surat

104

Sinopsis

Buku rujukan istimewa Bahasa Melayu Pemahaman ini merupakan SIRI BIMBINGAN PANTAS UPSR yang di susun mengikut sukatan pelajaran supaya murid-murid dapat menguasai dan memahami kaedah-kaedah dan teknik-teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman yang betul. Murid-murid akan dibimbing dalam setiap aspek pemahaman melalui sisipan nota pratikal dan mudah difahami nilai tambah kepada buku ini.

Kelebihan 1

Pendedahan soalan-soalan latihan berdasarkan format baharu UPSR.

Kelebihan 2

Pendedahan latihan melalui soalan-soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).