ISBN

978-967-388-296-0

Kod Buku

TBBS 1025

Tarikh Terbit

Apr, 2017

Jumlah Muka Surat

168

Sinopsis

Buku rujukan istimewa Sains ini merupakan SIRI BIMBINGAN PANTAS UPSR yang di susun mengikut sukatan pelajaran supaya murid-murid dapat menguasai dan memahami kaedah-kaedah dan teknik-teknik sains yang betul. Murid-murid akan dibimbing dalam setiap aspek sains  melalui sisipan nota pratikal dan mudah difahami nilai tambah kepada buku ini.

Kelebihan 1

Menepati Format UPSR terkini serta dilengkapi dengan panduan menjawab bagi Kertas 1 dan soalan-soalan KPS.

Kelebihan 2

Soalan pelbagai asas dan mencakupi pelbagai tajuk serta mengandungi Kertas 1 dan 2 disamping soalan disediakan oleh guru yang berpengalaman.