ISBN

978-967-388-373-8

Kod Buku

TBBS 1065

Tarikh Terbit

Jun, 2018

Jumlah Muka Surat

112

Sinopsis

Buku ini berbentuk latihan dan rujukan santai bagi pengukuhan kefahaman pelajar mengenai isi
pelajaran yang terdapat dalam subjek Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM

Kelebihan 1

Buku ini mengandungi koleksi teka silangkata, nota i-think dan latihan jawi yang bersesuaian bagi semua topik yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1 berdasarkan

Kelebihan 2

Sukatan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) semakan tahun 2017

Kelebihan 3

Mengandungi elemen pembelajaran abad ke 21

Kelebihan 4

Mengandungi unsur fun learning yang menghiburkan