ISBN

978-967-388-383-7

Kod Buku

TBBS 1067

Tarikh Terbit

Apr, 2018

Jumlah Muka Surat

100

Sinopsis

• Format SPM terkini
• Contoh format penulisan Kertas 1
• (Directed Writing & Continuous Writing)
• Latihan menulis yang sistematik
• Latihan tatabahasa (grammar)
• Glorasi perkataan baru
• Contoh format penulisan
• Mudah difahami
• Laras bahasa yang sesuai
• Murid dilatih untuk merancang ,mengawal dan menilai penulisan karangan melalui latihan-latihan yang berstruktur dan berfokus.
• Guru boleh menyesuaikan buku ini untuk merancang pembelajaran murid yang pelbagai aras dan latarbelakang