ISBN

978-602-8062-84-4

Kod Buku

TBIN 1156

Tarikh Terbit

Jan, 2011

Jumlah Muka Surat

527

Sinopsis

Tidak diragukan lagi bahawa kitab Shahih Bukhari merupakan kitab hadis yang paling otentik di muka bumi ini. penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencatumkan hadis-hadis sahih di dalamnya dngan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk solat istikharah dua rakaat setiap setiap kalimencantumkan hadisnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah SWT. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandunagnnya paling otentik setelah kitab suci al-Quran. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.