ISBN

978-967-388-289-2

Kod Buku

TBBK 1402

Tarikh Terbit

Apr, 2017

Jumlah Muka Surat

208

Sinopsis

Buku ini berusaha merungkai isu-isu dan persoalan yang timbul daripada perspektif Maqasid Syariah. Antara yang di bincangkan adalah seperti hubungan sosial antara kepelbagaian agama, bangsa dan etnik, isu-isu kemasyarakatan dalam masyarakat majmuk, asas-asas kemasyarakatan majmuk dan salah faham terhadap beberapa konsep di dalam Islam. Penulis juga turut menyenaraikan dasar-dasar utama dalam hubungan etnik daripada perspektif Maqasid Syariah iaitu nilai kemanusiaan insan, rahmat, tolenransi, berbuat baik serta menunaikan haji.

Kelebihan 1

Menghuraikan hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat bukan Islam.

Kelebihan 2

Hukum-hukum berkaitan hubungan sesama etnik dipaparkan secara jelas dan mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat.

Kelebihan 3

Dipersembahkan secara mudah, menarik, ringkas dan padat bagi menarik minat pembaca.