ISBN

978-967-388-490-2

Kod Buku

TBBK 1487

Tarikh Terbit

Oct, 2019

Jumlah Muka Surat

472

Sinopsis

Fiqh al-Mizan bermaksud mengetahui dan memahami bahawa setiap benda dan perkara itu mempunyai timbangannya yang khusus. Apabila sesuatu benda atau perkara ditimbang tidak mengikut sukatannya, maka timbangan itu akan menjadi tidak sekata dan berlakulah kecacatan pada mizan.

Kelebihan 1

Merangkumi tiga bab melalui dasar kitab

Kelebihan 2

Menghuraikan definisi Fiqh a-Mizan, dalil pensyariatan, kedudukan dalam ranking ilmu serta sejauh mana status baharu ilmu ini sama ada ia sudah wujud sejak zaman salaf

Kelebihan 3

Membahaskan perlaksanaan dan pengaplikasian Fiqh al-Mizan terhadap waqi’ (realiti)

Kelebihan 4

Membahaskan empat bentuk pelaksanaan nas-nas al-Quran pada Mizan Perdaimaian dan Mizam Peperangan secara amali