ISBN

978-967-388-194-9

Kod Buku

TBBK 1325

Tarikh Terbit

Apr, 2015

Jumlah Muka Surat

160

Sinopsis

Buku ini mengupas tentang hukum-hakam dalam dunia perubatan kontemporari. Justeru, amat sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat yang ingin mengetahui penerapan fiqh dalam bidang ilmu kesihatan dan budaya hidup seharian mereka.

Kelebihan 1

Selari dengan perkembangan teknologi yang telah menemukan pelbagai kaedah dan metod perubatannya, penulis cuba menampilkan kebersamaan fiqh dalam setiap permasalahan yang diutarakan.

Kelebihan 2

Bertunjangkan dalil dan hujah daripada al-Quran, hadis serta koleksi fatwa daripada para ulama dan badan fatwa, ia dengan sendirinya meningkatkan lagi kualiti buku ini.

 

Kelebihan 3

Penulis mendatangkan kesimpulan dan pandangan yang amat baik setelah membentangkan setiap permasalahan dengan penuh tertib dan tersusun, selain cuba meraikan setiap permasalahan berdasarkan konteks atau situasi yang biasanya berlaku dalam masyarakat di Malaysia.

 

Kelebihan 4

Faktanya kemas, padat, ringkas dan sangat memadai untuk memberi kefahaman kepada orang awam.