-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jamial-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibni Majah, dan Shahih Ibni Hibban. Sebagai info tambahan para pembaca, setiap hadis diletakkan hukumnya berdasarkan penilaian para ulama hadis silam dan kontemporari. Antara kandungan buku ini ialah: Kitab Tauhid, Kitab Solat,  Kitab Rahmat Allah,  Kitab Melihat Allah,  Kitab Zikir dan Doa, Kitab Kematian, Kitab Akhir Zaman dan Kitab Para Nabi.

" />

ISBN

978-967-388-167-3

Kod Buku

TBBK 1301

Tarikh Terbit

Nov, 2014

Jumlah Muka Surat

384

Sinopsis

Hadis qudsi adalah salah satu cabang daripada kumpulan hadis Rasulullah SAW. Hadis qudsi ialah firman Allah SWT yang disabdakan oleh Baginda SAW. Jumhur ulama menyatakan bahawa lafaz hadis qudsi adalah daripada Nabi SAW yang dinisbahkan kepada Allah SWT dan maknanya juga adalah daripada Allah SWT.

Buku Hadis Qudsi ini menghimpunkan hadis-hadis qudsi daripada tujuh kitab hadis iaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jamial-Tirmizi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibni Majah, dan Shahih Ibni Hibban. Sebagai info tambahan para pembaca, setiap hadis diletakkan hukumnya berdasarkan penilaian para ulama hadis silam dan kontemporari. Antara kandungan buku ini ialah: Kitab Tauhid, Kitab Solat,  Kitab Rahmat Allah,  Kitab Melihat Allah,  Kitab Zikir dan Doa, Kitab Kematian, Kitab Akhir Zaman dan Kitab Para Nabi.