ISBN

978-967-388-336-3

Kod Buku

TBBS 1047

Tarikh Terbit

Dec, 2017

Jumlah Muka Surat

87

Sinopsis

Buku ini disediakan untuk membantu pelajar Tingkatan 1 untuk mengamalkan menggunakan strategi membaca kerana mereka cuba untuk memahami teks. Oleh itu, dalam buku ini, pelbagai jenis teks dan topik adalah dipertahankan untuk berlatih.

Guru digalakkan untuk membimbing pelajar untuk mendapatkan jawapan dengan membiarkan mereka membaca sendiri, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rakan-rakan mereka. Apabila mereka menghadapi perselisihan dalam memahami perkataan, frasa, ayat atau perenggan tertentu dalam teks, guru seharusnya tidak memberi mereka jawapan tetapi membimbing mereka untuk menjawabnya.

Gunakan teknik soalan yang membawa mereka berfikir secara kritik dan kreatif. Dapatkan mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan teks dan / atau pengetahuan mereka tentang perkataan itu.