ISBN

978-967-388-192-5

Kod Buku

TBBK 1323

Tarikh Terbit

May, 2015

Jumlah Muka Surat

408

Sinopsis

Makanan ialah makanan yang digunakan bagi menyediakan sokongan nutrisi untuk tubuh badan  manusia. Biasanya ia terdiri daripada tumbuhan dan haiwan, serta mengandungi nutrien penting seperti lemak, protein, vitamin, dan mineral. Bahan ini dimakan oleh organisma dan diserap oleh sel-sel badannya untuk ditukarkan kepada tenaga, mengekalkan kehidupan, serta merangsang pertumbuhan.  Bagi mencapai natijah optimum daripada sumber makanan yang diambil, Islam mengajar umatnya tentang pemakanan yang baik. Hal ini boleh diertikan sebagai gizi yang halal dan mendatangkan manfaat kesihatan kepada tubuh badan manusia. Alangkah indahnya agama ini, bukan sahaja menunjukkan jalan supaya memilih makanan yang baik kepada jasmani, bahkan menyuruh agar memastikan makanan itu benar-benar halal demi menjaga aspek rohani. "Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi ini melalui proses-proses yang dikehendaki-Nya. Sebahagian daripada proses kejadian alam ini telah diterangkan oleh Allah dengan jelas dalam al-Quran. Allah SWT telah menerangkan bahawa kejadian langit dan bumi ini asalnya daripada satu yang padu, kemudian dipisahkan menjadi langit dan bumi. Segala ciptaan Allah SWT mempunyai manfaat yang banyak bukan sahaja kepada manusia, haiwan mahupun tumbuhan"

Kelebihan 1

Dapat menghayati kebesaran Allah SWT menerusi ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang tumbuhan dan makanan.

Kelebihan 2

Memperkenalkan maklumat baharu tentang dunia tumbuhan yang berada di sekeliling kita.

Kelebihan 3

Boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar dalam menghasilkan kajian dalam bidang berkaitan.

Kelebihan 4

Menyediakan panduan kepada para pengamal perubatan alternatif.

Promo