ISBN

978-967-3880-07-2

Kod Buku

TBBK 1164

Tarikh Terbit

Nov, 2011

Jumlah Muka Surat

512

Sinopsis

KAMUS AL-WAZIFI ini mempunyai keunikannya tersendiri. Kamus ini adalah hasil kajian sebuah thesis Sarjana Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik Terapan, Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua, dan Ilmu Perkamusan. Kamus tribahasa (Arab – Melayu – Inggeris) dengan pendekatan terkini. Sesuai untuk rujukan para pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, para pelancong, tenaga-tenaga pengajar bahasa Arab serta masyarakat umum. Mengandungi lebih daripada 62 tajuk-tajuk pilihan untuk memudahkan carian perkataan. Mengenal nama negeri, kementerian dan institusi lain yang terdapat di Malaysia. Disertakan contoh-contoh ayat mudah dan contoh-contoh ayat daripada al-Quran. Kamus al-Wazifi ini disusun berasaskan kepada metodologi saintifik yang mengandungi elemen entri dalam bahasa Arab, kosa kata, frasa, sinonim, antonim, makna dalam bahasa Melayu dan Inggeris, pecahan perkataan dalam tasrifnya, serta contoh konteks ayat.

Kelebihan 1

Kamus tribahasa (Arab – Melayu – Inggeris) dengan pendekatan terkini

Kelebihan 2

hasil kajian sebuah thesis Sarjana Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik Terapan

Kelebihan 3

Sesuai untuk rujukan para pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, para pelancong, tenaga-tenaga pengajar bahasa Arab serta masyarakat umum

Kelebihan 4

Disertakan contoh-contoh ayat mudah dan contoh-contoh ayat daripada al-Quran