ISBN

978-967-388-305-9

Kod Buku

TBBS 1037

Tarikh Terbit

Sep, 2017

Jumlah Muka Surat

320

Sinopsis

Kamus Bahasa Melayu Klasik – Bahasa Melayu Moden ini amat sesuai digunakan oleh para pensyarah universiti dan maktab, mahasiswa mahasiswi, guru-guru sekolah dan khususnya para pelajar yang sedang menuntut dalam Tingkatan 1,2 dan 3 (PT3), Tingkatan 4 dan 5 (SPM) serta Tingkatan 6 Bawah dan 6 Atas (STPM)

Kelebihan 1

Sebuah kamus yang mengetengahkan dan memperkenalkan perkataan klasik kepada masyarakat moden.

Kelebihan 2

Jumlah entri yang menyeluruh dengan mengandungi lebih daripada 4000 kata.

Kelebihan 3

Membantu pelajar dalam subjek yang berkaitan Bahasa Melayu klasik.

Kelebihan 4

Membantu para pencinta bahasa dalam memperkaya perbendaharaan kata.