ISBN

978-967-5102-34-9

Kod Buku

TBBK 1103

Tarikh Terbit

Apr, 2009

Jumlah Muka Surat

240

Sinopsis

Kelebihan daripada buku ini; Memenuhi keperluan pembelajaran bahasa Arab pra sekolah, sekolah rendah dan menengah. Panduan untuk pelancong atau pelajar ke negara-negara Arab. Disusun mengikut tema harian. Ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni berdasar tema yang disusun secara sistematik bagi memudahkan pemahaman. Nilai tambah berupa ayat al-Quran, hadis, doa, zikir dan selawat mengikut topik untuk renungan dan amalan. Contoh ayat bahasa Arab untuk setiap kata kerja yang diberikan. Pecahan kata kerja (tasrif) bahasa Arab untuk kata kerja silam, masa kini dan arahan. Kaedah Tapak Tangan untuk pecahan kata kerja. Timbangan kata kerja dalam bahasa Arab berserta contoh kata kerja dan contoh ayat. Ucapan harian yang biasa diucapkan di kalangan orang Arab serta cara membalasnya. Padanan peribahasa Arab dengan peribahasa Melayu dan Inggeris.

Kelebihan 1

Padanan peribahasa Arab dengan peribahasa Melayu dan Inggeris.

Kelebihan 2

Ucapan harian yang biasa diucapkan di kalangan orang Arab serta cara membalasnya.

Kelebihan 3

Pecahan kata kerja (tasrif) bahasa Arab untuk kata kerja silam, masa kini dan arahan.

Kelebihan 4

Nilai tambah berupa ayat al-Quran, hadis, doa, zikir dan selawat mengikut topik untuk renungan dan amalan.