ISBN

978-967-388- 507-7

Kod Buku

TBBK 1490

Tarikh Terbit

Jan, 2020

Jumlah Muka Surat

256

Sinopsis

Buku ini merupakan satu perkongsian untuk memperkenalkan polemik hadis dalam kalangan masyarakat secara umum, disamping membicarakan aspek hadis secara teori dan teknikal. Ia merumuskan asas berkaitan cara para ulama hadis terdahulu menerima, menyaring serta menapis hadis-hadis yang berlegar tatkala itu. Tidak sekadar membincangkan istilah ilmiah sematamata, buku ini turut menerapkan konsep “pengembaraan” terhadap ilmu hadis itu sendiri berserta keperluannya dalam mengaplikasikannya di medan-medan sosial.

Kelebihan 1

Memperkenalkan polemik hadis dalam kalangan masyarakat menerusi intrumen, metode yang cukup padat dan ringkas

Kelebihan 2

Rujukan orang awam untuk memahami istilah hadis

Kelebihan 3

Sebagai tatacara kepada golongan ulama dalam menilai status sesuatu hadis