ISBN

978-967-388-448-3

Kod Buku

TBBS 1107

Tarikh Terbit

Dec, 2019

Jumlah Muka Surat

88

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-

• Menepati sukatan DSKP KBD mata pelajaran Al-Syariah Tingkatan 1.

• Merangkumi keseluruhan tajuk dalam buku Al-Syariah KBD Tingkatan 1.

• Latihan berbentuk topikal memudahkan murid mahir dalam setiap tajuk.

• Memudahkan murid memahami, menghafal serta menguasai mata pelajaran Al-Syariah PT3.

• Latihan yang menepati soalan-soalan sebenar subjek Al-Syariah PT3.

• Sebagai buku latihan dan nota untuk ulang kaji peperiksaan.

• Merupakan 100% berpandukan buku teks.