ISBN

978-967-388-066-9

Kod Buku

TBBK1210

Tarikh Terbit

Dec, 2011

Jumlah Muka Surat

400

Sinopsis

Ilmu dan hukum-hukum fiqah lahir bersama kelahiran Islam kerana Islam merupakan himpunan akidah, akhlak, dan hukum-hakam amali (fiqah). Himpunan hukum fiqah ini terdiri daripada hukum-hukum Allah dan rasul-Nya, yang mana sumbernya ialah al-Quran dan as-Sunnah, iaitu fatwa-fatwa semasa Rasulullah SAW terhadap peristiwa, hukuman dalam perbalahan, dan jawapan terhadap pertanyaan. Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah ini diharapkan mampu melatih generasi hari ini agar dapat ber_kir dengan lebih kritis dan tepat dalam menyelesaikan tuntutan umat Islam dalam setiap lapangan kehidupan seterusnya berkekalan merentasi zaman pada masa hadapan. Sesungguhnya ilmu fiqah dan usul fiqah umpama neraca yang memandu akal, menuntun fizikal, dan spiritual masyarakat kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di Akhirat.