ISBN

978-967-388-489-6

Kod Buku

TBBK 1485

Tarikh Terbit

Oct, 2019

Jumlah Muka Surat

200

Sinopsis

Di samping itu, salah satu cabang ilmu al-Quran yang harus diberikan perhatian, iaitu berkaitan dengan penulisan al-Quran itu sendiri. Sebahagian besar daripada kita sedia maklum bahawa penulisan al-Quran yang digunakan secara rasmi di negara ini ialah Rasm Uthmani. Namun begitu, tidak ramai yang benar-benar mengetahui sejarahnya. Oleh itu, menjadi satu nilai tambah jika ilmu tentang sejarah penulisan al-Quran ini dapat dipelajari dan diketahui oleh masyarakat Muslim umumnya.

Kelebihan 1

Mendedahkan pembaca agar dapat mengetahui dan mendalami al-Quran, sejarahnya dan metod pembacaannya.

Kelebihan 2

Menerangkan kaedah pengumpulan al-Quran pada zaman para sahabat

Kelebihan 3

Menjelaskan makna di sebalik simbol-simbol tertentu dalam al-Quran

Kelebihan 4

Menerangkan sebab sesetengah perkataan dalam al-Quran boleh dibaca lebih daripada satu cara bacaan