ISBN

978-967-388-416-2

Kod Buku

TBBS 1086

Tarikh Terbit

Nov, 2018

Jumlah Muka Surat

56

Sinopsis

• Membantu meningkatkan kemahiran kanak – kanak melalui latihan pengukuhan bagi PdPc di dalam kelas.
• Latihan yang pelbagai bentuk untuk menguji tahap pemahaman kanak-kanak.
• Standard Pembelajaran dinyatakan bagi memudahkan pentaksiran oleh guru.
• Membina kemahiran awal membaca.
• Melatih kemahiran menulis kanak-kanak
• Ilustrasi yang menarik.